Leveringsvoorwaarden

Levering

Tel altijd het aantal colli alvorens akkoord te tekenen. Alleen uw handtekening op de vrachtbrief is rechtsgeldig. Indien U het aantal colli niet telt, zijn wij niet verantwoordelijk! Bij eventuele breuk of manco aan uw zending dit altijd aantekenen op de vrachtbrief.

Leeftijdscheck

Per 1 juli 2021 is de nieuwe alcoholwet van kracht. Vanaf die datum zijn wij verplicht om bij aflevering van alcoholhoude dranken een leeftijdsscheck uit te voeren. Onze transporteur brengt ons hiervoor kosten in rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de verzenkosten die wij in rekening brengen.  

Prijzen

Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen op de website kunnen afwijken van de werkelijke prijzen die wij uiteindelijk factureren. 

Retournamen

Reclames dienen binnen 48 uur gemeld te worden bij voorkeur telefonisch aan het kantoor. Retourneren van volgoed is alleen toegestaan na door het kantoor gegeven toestemming. Bij creditering zal 10 % van het factuurbedrag worden ingehouden als administratie- en verwerkingskosten.

Algehele condities

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht onder nummer 5116. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.Op 

Levering

Tel altijd het aantal colli alvorens akkoord te tekenen. Alleen uw handtekening op de vrachtbrief is rechtsgeldig. Indien U het aantal colli niet telt, zijn wij niet verantwoordelijk! Bij eventuele breuk of manco aan uw zending dit altijd aantekenen op de vrachtbrief.

 Leeftijdscheck

 Per 1 juli 20121 is de nieuwe alcoholwet van kracht.

Prijzen

Prijzen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen op de website kunnen afwijken van de werkelijke prijzen die wij uiteindelijk factureren. 

Retournamen

Reclames dienen binnen 48 uur gemeld te worden bij voorkeur telefonisch aan het kantoor. Retourneren van volgoed is alleen toegestaan na door het kantoor gegeven toestemming. Bij creditering zal 10 % van het factuurbedrag worden ingehouden als administratie- en verwerkingskosten.

Algehele condities

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht onder nummer 5116. Wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.Op